Konferencja naukowo-szkoleniowa

Choroba oligometastatyczna – nowy paradygmat onkologii

KONFERENCJA ONLINE

Udział w konferencji jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji.

 REJESTRACJA >>>

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi
— podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).