*Administratorem danych osobowych jest 90 Consulting Radosław Lipiński, ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez administratora obejmuje dane przekazane we wniosku rejestracyjnym. Podstawę prawna przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, podstawę prawna przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora w postaci marketingu bezpośredniego.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do rozliczenia wydarzenia edukacyjnego oraz przekazania uczestnikowi ewentualnych materiałów konferencyjnych (tj. przez 2 lata od zakończenia wydarzenia edukacyjnego), a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom powiązanym z administratorem oraz podmiotom finansującym lub współfinansującym wydarzenie edukacyjne.

Konferencja naukowo-szkoleniowa
Choroba oligometastatyczna
– nowy paradygmat onkologii

Radisson Hotel & Suites, Gdansk
ul. Chmielna 10-25, Gdańsk

Opłata za udział w konferencji – 400 zł brutto
cena zawiera podatek vat

 Opłata konferencyjna obejmuje:

udział w obradach
materiały konferencyjne
certyfikat uczestnictwa
catering konferencyjny

 Opłatę za udział w konferencji należy wpłacić na rachunek bankowy:
 mBank: 19 1140 2017 0000 4902 1306 0045
 z dopiskiem: „imię, nazwisko, Oligo 2020”

Nocleg:

Podczas konferencji mogą Państwo skorzystać z noclegu w Radisson Hotel & Suites, Gdansk, ul. Chmielna 10-25

Poniższe ceny obowiązują przy rezerwacji noclegu w terminie 17/18 kwietnia 2020:
– cena pok. 1 os. 400 zł brutto
– cena pok. 2 os. 460 zł brutto

Ceny dotyczą pokoi ze śniadaniem.

Rezerwacja noclegu

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).