Piątek 24.09.2021

}

13:00 Rozpoczęcie Konferencji

13:00 – 13:10 Wprowadzenie
- prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth

13:10 – 13.30 Choroba oligometastatyczna – wyzwanie dla radioterapii
- prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski

}

SESJA I: Molekularne podstawy radiobiologii i immunoterapii

13:30 – 13:50 Mechanizmy oporności na promieniowanie jonizujące - dlaczego nie możemy wyleczyć napromienianiem wszystkich chorych?
- prof. dr hab. n. med. Rafał Tarnawski

13:50 – 14:20 Podstawy teoretyczne synergii radioterapii i immunoterapii. Jak zwiększyć indeks terapeutyczny radio-immunoterapii? Czy jest to małżeństwo doskonałe?
- dr n. med. Bartłomiej Tomasik

14:20 – 14:40 Wpływ dawki promieniowania, czasu i sekwencji leczenia na odpowiedź immunologiczną. W poszukiwaniu Złotego Grala radiochirurgii.
- prof. dr hab. n. med. Ewa Sierko

14:40 – 14:50 Dyskusja

}

SESJA II Przerzuty do płuc

14:50 – 15:10 No-flight-region w RT. Jak bezpiecznie frakcjonować napromienianie w ultracentralnej lokalizacji nowotworu?
- prof. dr hab. n. med. Lucyna Kępka 

15:10 – 15:30 SBRT przerzutów do płuc. Wybór sekwencji i techniki leczenia, dodatkowa toksyczność związana z leczeniem systemowym
- dr n. med. Dorota Kiprian

15:30 - 16:00 Przerwa

}

SESJA III Przerzuty do UON

Część 1:
Radioterapia u chorych z przerzutami do OUN
– możliwości i ograniczenia

16:00 – 16:20 Czynniki rokownicze i skale prognostyczne u chorych z przerzutami do OUN – międzynarodowe rekomendacje
- prof. dr hab. n. med. Renata Duchnowska

16:20 – 16:40 SRS/SFRT ograniczonych liczbowo zmian przerzutowych do OUN? Gdzie postawić granicę?
- dr hab. n. med. Maciej Harat, prof. UM

 16:40 – 17:00 Kiedy WBRT łączyć z ochroną hipokampa?
- prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth

17:00 – 17:20 Radioterapia łukowa HyperArc – kiedy warto stosować
- dr n. med. Dorota Kiprian

Część 2:
Dlaczego nowoczesne leczenie ukierunkowane molekularnie i immunologiczne jest skuteczniejsze od standardowej chemioterapii u chorych z przerzutami do OUN? Przykłady kliniczne

17:20 – 17:40 Skuteczność leków anty-EGFR w leczeniu chorych NDRP z przerzutami do OUN – patronat Astra Zeneca
- prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk

17:40 – 18:00 Skuteczność leków anty-ALK w leczeniu chorych NDRP z przerzutami do OUN
- prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko

18:00 – 18:20 Skuteczność leków anty-PDL1/PD1 w leczeniu chorych NDRP z przerzutami do OUN – patronat MSD
- prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau 

18:20 – 18:30 Dyskusja

Sobota 25.09.2021

}

SESJA IV Przerzuty odległe w innych lokalizacjach narządowych

09:00 – 09:20 Technika i sposób realizacji SBRT zmian przerzutowych do wątroby i nadnerczy
- dr n. med. Ewa Szutowicz-Zielińska  

09:20 – 09:40 Technika i sposób realizacji SRS/SBRT zmian przerzutowych do kości  
- dr n. med. Łukasz Kuncman

09:40 – 10:00 Elekta Unity Performance Update
- Tomasz Iwanicki

10:00 – 10:05 Dyskusja

}

SESJA V Nowotwory radio-oporne – czerniak złośliwy, rak nerki

10:05 – 10:25  Molekularne podstawy radio-oporności raka nerki i czerniaka złośliwego. Potencjalna rola SRS/SBRT w pierwotnym i przerzutowym raku nerki?
- dr n. med. Bartłomiej Tomasik

10:25 – 10:45 Optymalna strategia leczenia w przerzutowym raku nerki - inhibitory kinaz vs immunoterapia – patronat IPSEN
- dr hab. n. med. Jakub Kucharz

10:45 – 11:05 Czy jest miejsce dla radioterapii uzupełniającej w czerniaku złośliwym? Aktualne rekomendacje, kierunki badań klinicznych
- dr n. med. Mateusz Spałek

11:05 – 11:25 Systemowe leczenie uzupełniające w czerniaku złośliwym – patronat MSD
 - dr n. med. Tomasz Świtaj

11:25 – 11:30 Dyskusja 

11:30 – 11:50 Przerwa kawowa

}

SESJA VI Uroonkologia

11:50 – 12:10 Rola leczenia miejscowego w przerzutowym raku gruczołu krokowego low-volume i w chorobie oligometastatycznej
- prof. dr hab. n. med. Piotr Milecki 

12:10 – 12:30 Przerzutowy rak gruczołu krokowego low-volume - optymalny dobór leczenia systemowego – patronat Ipsen
- dr n. med. Maja Lisik-Habib

12:30 – 12:50 Optymalna sekwencja leczenia systemowego i hormonalnego w raku gruczołu krokowego?
- dr hab. n. med. Paweł Wiechno, prof. NIO 

12:50 – 13:10 Jakość życia chorych na raka gruczołu krokowego w IV stopniu zaawansowania - wykład sponsorowany Janssen 
-  lek. Artur Drobniak

13:10 – 13:30 Jak prowadzić skuteczną deprywację androgenową (ADT) w raku stercza w fazie wrażliwości i oporności na kastrację? – wykład sponsorowany Recordati
- prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth

13:30 – 13:40 Dyskusja

 

13:40 Zakończenie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.
Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).