Piątek 17.04.2020

}

11:00 – 11:30 Rejestracja uczestników, lunch

11:30 – 11:40 Wprowadzenie
- prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth

11:40 – 12:00 Choroba oligometastatyczna – wyzwanie dla radioterapii
- prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski

}

SESJA I: Molekularne podstawy radiobiologii i immunoterapii

12:00 – 12:20 Mechanizmy oporności na promieniowanie jonizujące - dlaczego nie możemy wyleczyć napromienianiem wszystkich chorych?
- dr hab. n. med. Dorota Słonina, prof  NIO

12:20 – 12:40 Molekularne podstawy głównych strategii leczenia celowanego i immunoterapii  w onkologii
- prof. dr hab. n. med. Kamila Wojas-Krawczyk

12:40 – 13:10 Podstawy teoretyczne synergii radioterapii i immunoterapii. Jak zwiększyć indeks terapeutyczny radio-immunoterapii? Czy jest to małżeństwo doskonałe?
- dr hab. n. med. Andrzej Badzio

13:10 – 13:30 Wpływ dawki promieniowania, czasu i sekwencji leczenia na odpowiedź immunologiczną. W poszukiwaniu Złotego Grala radiochirurgii
- dr hab. n. med. Ewa Sierko

13:30 – 13:50 Choroba oligometastatyczna, oligoprogresja – aktualne definicje
- prof. dr hab. n. med. Piotr Milecki

13:50 – 14:10 Przeżycia odległe u chorych z rozsiewem w przebiegu guzów litych – czy to możliwe i u kogo?
- prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki 

14:10 – 14:20 Dyskusja

14:20 - 14:40 Przerwa kawowa

}

SESJA II Przerzuty do płuc

14:40 – 15:00 Jacy chorzy z przerzutami do płuc są kandydatami do leczenia operacyjnego?
-  dr hab. n. med. Cezary Piwkowski

15:00 – 15:20 Kiedy mało-inwazyjne techniki chirurgiczne są opcją z wyboru u chorych z przerzutami do płuc?
- prof. dr hab. n. med. Witold Rzyman

15:20 – 15:40 No-flight-region- lokalizacja ultracentralna/śródpiersie. Czy RT hipofrakcjowana może być bezpiecznie zastosowana w tych lokalizacjach?
- prof. dr hab. n. med. Lucyna Kępka

15:40 – 16:00 Rola SBRT w leczeniu zmian przerzutowych do płuc. Wybór sekwencji i sposobu leczenia, dodatkowa toksyczność związana z leczeniem systemowym
- dr n. med. Dorota Kiprian

16:00 – 16:10 Dyskusja

16:10 - 16:30 Przerwa kawowa

Część kliniczna

}

SESJA III Przerzuty do UON

Część I
Radioterapia u chorych z przerzutami do OUN – możliwości i ograniczenia

16:30 – 16:50 Czynniki rokownicze i skale prognostyczne u chorych z przerzutami do OUN – międzynarodowe rekomendacje
- dr hab. n. med. Renata Duchnowska, prof. WIM

16:50 – 17:10 Czy wciąż jest miejsce dla WBRT? U kogo jest metodą o wykazanej skuteczności wg. EBM?
- prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth

 17:10 – 17:30 SRS/SFRT ograniczonych liczbowo zmian przerzutowych do OUN? Gdzie postawić granicę?
- dr hab. n. med. Maciej Harat

Część II
Dlaczego nowoczesne leczenie ukierunkowane molekularnie i immunologiczne jest skuteczniejsze od standardowej chemioterapii u chorych z przerzutami do OUN? Przykłady kliniczne.

17:30 – 17:50 Skuteczność leków anty-EGFR w leczeniu chorych w IV st. NDRP z przerzutami do OUN
- prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk 

17:50 – 18:10 Skuteczność leków anty-ALK w leczeniu chorych w IV st. NDRP z przerzutami do OUN
- prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko 

18:10 – 18:30 Skuteczność leków anty-PDL1/PD1 w leczeniu chorych w IV st. NDRP z przerzutami do OUN
- prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau

18:30 – 18:40 Dyskusja

Sobota 18.04.2020

}

SESJA IV Przerzuty odległe w innych lokalizacjach narządowych

09:00 - 09:20 Przerzuty do wątroby, mało-inwazyjne techniki leczenia zabiegowego - optymalny dobór chorych. TACE, RFA
- prof. dr hab. n. med. Janusz Strzelczyk

09:20 -  09:50 Przerzuty do nadnerczy, mało-inwazyjne techniki leczenia zabiegowego - optymalny dobór chorych
- prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kuzdak

09:50 – 10:10 Technika i sposób realizacji SBRT zmian przerzutowych do wątroby i nadnerczy
- dr n. med. Ewa Szutowicz-Zielińska                                     

10:10 – 10:30 Nowoczesne techniki chirurgiczne zmian przerzutowych do kręgosłupa
- dr hab. n. med. Grzegorz Guzik

10:30 – 10:50 Technika i sposób realizacji SRS/SBRT zmian przerzutowych do kości
- dr n. med. Łukasz Kuncman

10:50 – 11:00 Dyskusja

11:00 – 11:20 Przerwa kawowa

}

SESJA V Nowotwory radio-oporne – czerniak złośliwy, rak nerki

11:20 – 11:50  Molekularne podstawy radio-oporności raka nerki i czerniaka złośliwego. Czy SRS/SBRT przełamuje oporność na leczenie? Rola SBRT w pierwotnym i przerzutowym raku nerki
- dr hab. n. med. Wojciech Majewski, prof. NIO         

 11:50 – 12:10 Czy jest miejsce dla radioterapii uzupełniającej w czerniaku złośliwym? Aktualne rekomendacje, kierunki badań klinicznych
- dr n. med. Mateusz Spałek 

12:10 – 12:30 Systemowe leczenie uzupełniające w czerniaku złośliwym
- prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski , dr n. med. Tomasz Świtaj

12:30 – 12:40 Dyskusja

}

SESJA VI Uroonkologia

12:40 – 13:00 Optymalna strategia leczenia w przerzutowym raku nerki - inhibitory kinaz vs immunoterapia
- dr hab. n. med. Jakub Kucharz 

13:00 – 13:20 Przerzutowy rak gruczołu krokowego low-volume - optymalny dobór leczenia systemowego
- dr Maja Lisik-Habib  

13:20 – 13:40 Rola leczenia miejscowego w przerzutowym raku gruczołu krokowego low-volume i w chorobie oligometastatycznej
- dr n. med. Łukasz Kuncman

 13:40 – 14:00 Jaka jest optymalna sekwencja leczenia systemowego i hormonalnego w raku gruczołu krokowego?
- dr hab. n. med. Paweł Wiechno, prof. NIO

14:00 – 14:10 Dyskusja

14:10 Zakończenie konferencji, lunch

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.
Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).